Software Craftmanship

Skrevet av Ken

Kenander Konsult tilbyr smidige konsulenttjenester innen systemutvikling.

Denne siden er under utvikling. For nærmere informasjon, kontakt oss på mail